You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hmotná odpovědnost za vybavení organizace

Podle úpravy zákoníku práce lze dohodu o hmotné odpovědnosti sjednat pouze o takových věcech, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. S ohledem k tomu je sporné, zda může být dohoda uzavřena také ohledně vybavení, jakými jsou například příbory, talíře nebo ložní prádlo, se kterými pracují zaměstnanci přímé obslužné péče.
Například ložní prádlo po vydání ze skladu za účelem jeho použití klienty přestává být po uvedení do oběhu způsobilým předmětem dohody o odpovědnosti se zaměstnancem, jemuž byly vydány, neboť přestávají být ve sféře osobní dispozice zaměstnance. Na druhou stranu nelze přehlédnout, že v případě klienta domova pro seniory se jedná o specifickou situaci, neboť ačkoliv je věc dána do užívání třetí osobě, přesto tyto věci nemohou bez povšimnutí zaměstnanců z daného pracoviště zmizet.
Přesto se domníváme, že jakmile se vybavení poskytne k dispozici klientovi, zaměstnanec již nemá možnost osobně se svěřenou hodnotou disponovat. To znamená, že vymáhání odpovědnosti za takovou škodu vůči zaměstnanci by zaměstnavatel v případě soudního sporu patrně neustál. Vzniku škody a tím odpovědnosti však lze předcházet jinými způsoby, které lze nastavit podle podmínek každé organizace.