You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Home office a příspěvek na stravování

Jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců v příspěvkových organizacích

VYŠETŘENÍ NEBO OŠETŘENÍ ZAMĚSTNANCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nezbytná metodika pro správný postup podle zákona

Personalistika & pracovní vztahy

Veřejné zakázky

Tvorba a revize interní a smluvní dokumentace

GDPR & ochrana osobních údajů

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ SE ZAMĚSTNANCEM V REŽIMU DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Nejeden poskytovatel sociálních služeb se setkal se situací, kdy nově příchozí zaměstnanec v průběhu zkušební doby onemocní a je uznán dočasně práce neschopným. Za určitých okolností, zejména v případě dlouhodobějšího trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, se zaměstnavatel může dostat do obtížné situace, která může v krajních případech vést k ohrožení provozuschopnosti zaměstnavatele. V praxi se opakovaně setkáváme s dotazem poskytovatelů sociálních služeb, zda je možné se zaměstnancem ve zkušební době, který se nachází v režimu dočasně práce neschopného, zrušit pracovní poměr ve zkušební době, a proto v rámci tohoto článku objasníme, za jakých podmínek je tak možno učinit.

Právní úprava zkušební doby je obsažena zejména v ust. §§ 35 a 66 zákoníku práce. Ust. § 35 zákoníku práce stanoví základní podmínky pro platné sjednání zkušební doby, a to:

Celý článek

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

BUĎTE INFORMOVÁNI
JAKO PRVNÍ

Nejnovější informace najdete vždy každý měsíc v informativním newsletteru Právomatu. Buďte zdarma mezi těmi, kdo dostávají nejlepší informace v prémiovém vydání.

HMOTNÁ ODPOVĚDNOST
ZA VYBAVENÍ ORGANIZACE

Podle úpravy zákoníku práce lze dohodu o hmotné odpovědnosti sjednat pouze o takových věcech, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. S ohledem k tomu je sporné, zda může být dohoda uzavřena také ohledně vybavení, jakými jsou například příbory, talíře nebo ložní prádlo, se kterými pracují zaměstnanci přímé obslužné péče.

Celý článek